Brede School projectoproep 2018 - 2018

De gemeente Temse startte vorig schooljaar met het subsidiëren van Brede School projecten, met middelen van onderwijs en integratie. Door het succes wordt deze subsidie opnieuw uitgeschreven voor het schooljaar 2018 – 2019.

Wat is een Brede School? Een brede school is de georganiseerde samenwerking tussen allen die bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en scholieren betrokken zijn. Het gaat hier over de luiken onderwijs, taal, sport, cultuur, creatieve ontwikkeling en welzijn.

Waarom een Brede School? Temse wil hiermee extra handvaten aan kinderen aanreiken via een brede leeromgeving. Een kind leert niet alleen op school maar in heel zijn omgeving.

Wat kan aanbod komen? Van sport tot cultuur, van taal tot artistiek. Bijna alles wat een meerwaarde biedt, kan aanbod komen.

Meer informatie en voorwaarden? Dienst onderwijs, A.C. De Zaat 3de verdieping, onderwijs@temse.be

Let op: Aanvragen kunnen alleen via een school ingediend worden. Heb je een ideeën, neem dan contact op met een school. Aanvragen moeten ingediend worden uiterlijk voor 10 september 2018.

Ben je opzoek naar informatie over het schoolaanbod in Temse?

Klik hier rechts op de juiste link.